Saturday, September 26, 2009

Langkah-langkah Mengalakkan Remaja Membaca

Dalam meneroka zaman teknologi maklumat ini, kemajuan dan kepesatan pembangunan telah menjadikan manusia cenderung kepada materialistik. Justeru, ramai orang telah mengabaikan kepentingan amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak dan remaja.

Salah satu punca yang sering dikaitan dengan sebab masalah ini ialah sikap ibu bapa. Pada zaman atom ini, ibu bapa berlumba-lumba untuk berhempas pulas diluar demi mencari rezeki menampung kehidupan keluarga.Ibu bapa sebagai suri teladan kepada anak-anak dan sikap ibu bapa akan diikut jejak oleh anaknya, seperti yang dikatakan dalam pepatah"bapa borek, anak rintik". Oleh itu, ibu bapa hendak menjadi contoh yang baik kepada anaknya tingkah lakunya akan menjejas anaknya. Selain itu, ibu bapa harus memupuk minat baca anaknya, lebih-lebih lagi sejak kecil lagi kerana "melentur buluh biarlah dari rebungnya".

Di samping itu, pihak sekolah juga harus menggalakkan dan menyemai kepentingan membaca dalam kalangan remaja. Pihak sekolah hendak mengadakan aktiviti dan kempen membaca.Kempen membaca yang diadakan disertakan dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan yang berkaitan dengan bahan bacaan yang sesuai dengan tahap dan minat mereka secara berterusan. Aktiviti ini dapat membantu remaja mendapat banyak ilmu pengetahuan dan mencerdas minda mereka. Melalui membaca otak kita akan lebih cerdas dan aktif tentang mengambil tindakan.

Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan juga perlu mengambil langkah yang proaktif untuk menggalakkan remaja membaca. Kerajaan hendak membekalkan pelbagai buku yang sihat kepada sekolah supaya memupuk dan menarik perhatian remaja untuk baca. Lantaran itu, pihak kerajaan boleh mengadakan pameran buku di kawasan yang ramai orang seperti pusat beli-belah.

Ini bukan sahaja, salah satu wahana yang berkesan untuk memupuk minat membaca ialah melalui media massa. Melalui media massa seperti radio, televisyen, surat khabar dan internet, kepentingan membaca dapat dihebahkan. Misalnya, melalui surat khabar, syarikat penerbitan boleh mempromosikan bahan bacaan yang baru diterbitkan.Manakala melalui televisyen dan radio, orang awam berkesempatan untuk mengetahui buku-buku yang baru diterbitkan serta isi kandungannya. Oramg ramai juga boleh melayari internet untuk mencari bahan bacaan terbitan terbaru.

Kesimpulannya, sikap baca sangat penting kepada untuk mewujudkan Wawasan 2020. Justeru, semua pihak haruslah bermuafakat untuk memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak dan remaja.

Sebab-sebab Pencemaran Air di Negara Kita

Mengapa sumber air semakin hari semakin tercemar?Pencemaran air berlaku disebabkan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab semasa menguruskan alam dan penghuninya. Manusia ini tidak peka terhadp kepentingan menjaga kualiti air dan sikap inilah yang menyebabkan air di sungai dan di laut bertukar wajar. Selagi masyarakat bersikap"membaling batu sembunyi tangan",maka selagi itulah masalah pembuangan sampah ke dalam sunga, serta penebangan hutan bakau secara tidak terkawal yang sudah lama berlarutan tidak akan selesai.

Antara sebab berlaku pencemaran air di negara kita ialah pembuangan sisa sampah oleh penduduk kawasan perumahan ke dalam sungai atua laut. Mereka lebih suka mencampakkan sampah ke dalam sumber air tanpa memikirkan kesannya terhadap hidupan akuatik dalam sumber air tersebut. Akibatnya, sungai kita berbau busuk, kotor dan dipenuhi sampah sarap.

Sebab lain pencemaran air di negara kita ialah akibat aktiviti pembalakan. Aktivit pembalakan yang dijalankan secara besar-besaran tanpa perancangan yang berhikmat telah menyebabkan hutan menjadi tandus. Keadaan tandus ini mengakibatkan tanah runtuh dan banjir kilat selepas hujan lebat. Akibatnya, air sungai tercemar dan menjadi kerup. Pencemaran air sungai paling ketara apabila aktiviti pembalakan dijalankan untuk tujuan pembinaanlebuh raya, kawasan perumahan, dan zon perindustrian.

Pencemaran air berlaku apabila segelintir pengusaha kilang tidak mempunyai sikap bertanggungjawab dan menghargai alam sekitar. Mereka mencampakkan sisa-sisa toksik dan sisa radioaktif yang berbahaya ke dalam sungai dan laut hanya semata-mata untuk menjimatkan kos pelupusan bahan berkenaan. Bahan sisa toksik dan sisa radioaktif ini sememangnya mengancam kesihatan manusia dan juga menjejaskan kehidupan akuatik.

Pencemaran air juga disebabkan oleh tumpahan minyak atau tumpahan sisa toksik apbila berlakunya pelanggaran kapal di kawasan laut seperti Selat Melaka dan di Selat Tebrau. Akibatnya hidupan akuatik terjejas dan air laut bertukara warna dan wajah.

Kesimpulannya, manusia harus sentiasa ingat bahawa air yang berkualiti penting untuk semua hidupan di bumi ini.

Usaha-usaha Untuk Membendung Gejala Lepak

Dewasa ini, terdapat satu gejala negatif yang semakin menular dalam kalangan khususny dalam kalangan remaja. Gejala yang dimaksudkan ialah budaya lepak. Golongan remaja kita didapati suka berfoya-foya di pusat beli-belah, pusat permainan video dan kafe siber.Fenomena ini, menjadi kian meruncing dan sering menjadi perbualan setiap anggota masyarakat. Perkara ini sering diperdebatkan oleh orang ramai memandangkan gejala ini akan membantutkan usaha kerajaan untuk merealisasi Wawasan 2020.

Masalah ini kian diberi perhatian apabila ramai golongan remaja melepak di pusat beli-belah , tepi jalan, kaki lima, dan pusat hiburan. Keadaan ini menjadi kudis kepada negara. Oleh itu, langkah-langkah perlu diambil untuk mengatasinya. Usaha menyediakan pusat khidmat kaunseling di kompleks beli-belah dan di tempat-tempat awam amat baik untuk membantu remaja bermasalah. Begitu juga dengan institusi tertentu seperti pusat giat, pusat latihan belia, pusat usahawan dan institusi pendidikan lain yang dapat memberikan didikan kemahiran kepada pelajar yang suka membazirkan masa. Sekolah juga perlu memainkan peranan dengan memberi perdedahan akn pentingnya memanfaatkan masa muda.

Oleh sebab ibu bapa yang bekerja menyerahkan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka kepada pihak sekolah, maka Kementerian Pelajaran perlu merombak sukatan kokurikulum dengan merangka aktiviti yang lebih mencabar kepada pelajar. Setiap pelajar dipastikan melibatkan diri dalam aktiviti luar bilik darjah seperti berpersatuan, bersukan, dan menyertai kelab akan memenuhi masa senggang mereka. Di samping itu, ibu bapa juga perlu meluangkan masa sekurang-kurangnya dua jam sehari untuk mendampingi anak-anak mereka.

Sehubungan dengan itu, ibu bapa hendaklah memberikan kasih sayang yang secukupnya supaya anak-anakmalu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Paling penting, didkan agama yang cukup membentuk peribadi remaja menjadi manusia yang berakhlak dan berwibawa selaras dengan wawasan kerajaan untuk membentuk rakyat Malaysia yang bertanggungjawab kreatif, aktif dan inovatif.

Kesimpulannya, semua pihak perlu bersatu hati dan bekerjasama untuk membendung gejala lepak dalam kalangan remaja.

Gejala Sosial Dalam Masyarakat Kita

Belakangan ini, gejala sosial dalam masyarakat kita dilaporkan meningkat secara mendadak. Ada pendapat yang mengatakan kerapuhan institusi kekeluargaan telah menyebabkan gejala sosial semakin hari semakin serius. Adakan benar institusi kekeluargaan yang kukuh dapat membendung pelbagai gejala sosial dalam masyarakat kita?

Sebenarnya, pernyataan ini ada kebenarnya. Institusi kekeluargaan yang kukuh dapat mengurangkan kadar perceriaan pasangan suami isteri dan tragedi daalm keluarga. Untuk memastikan konsep institusi kekeluargaan difahami dan dihayati oleh sepasang suami isteri, pasangan yang baru mula mendirikan rumah tangga patut diwajibkan menghadiri kursus kekeluargaan dan kursus keibubapaan. Kursus ini dapat menyedarkan mereka tentang tanggungjawab maisng-masing dalam keluarga dan pentingnya saling menghormati dalam keluarga. Justeru, konsep institusi kekeluargaan terus kukuh dan wujudlah keluarga bahagia agar keganasan rumah tangga dan tragedi dalam kekuarga dapat dikurangkan.

Selan itu, institusi kekeluargaan yang kukuh dapat membendung gejala sosial yang tidak bermoral seperti kes sumbang mahram, pembuangan bayi, pergaulan bebas. Ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai moral dan nilai murnidalam jiwa anak mereka. Ibu bapa perlu menerang, mengingatkan, dan menasihatkan nak mereka supaya mengamalkan tingkat laku yang sopan sederhana mengikut normal masyarakat.

Sejajar dengan itu, pengukuhan institusi kekeluargaan dapat mengurangkan kes jenayah sosial dalam kalangan remaja. Ibu bapa perlu mengutamakan keluarganya daripada segala- galanya termasuk kerjayanya dan aktiviti sosialnya. Ibu bapa sebagai ketua keluarga patut prihatin dan memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak remajanya. Ibu bapa perlu ada komunikasi berkesan dengan anak mereka.Apabila wujudnya suasana mesra dalam keluarga, anak remaja ini tidak mudah terlibat dalam gejala sosial seperti gengsterisme, vandalisme, ponteng sekolah dan penyalahgunaan dadah.

Kesimpulannya, utamalah kelurga kita agar dapat melahirkan masyarakat yang harmoni dan penyayang.

Usaha-usaha Untuk Membendung Kes Ragut di Malaysia

Dewasa ini, media massa sering melapokan kes jenayah seperti peras, ragut, kecurian,dan pembunuhan. Kes ragut di Malaysia semakin serius pada masa kini. Hal ini menunjukkan keamanan dan keharmonian hidup kita semakin terhakis.Sesungguhnya, gejala ini sudah sampai tahap yang seolah-olah tiada penghujung. Fenomena ini menjadi menruncing dan sering meniti di bibir masyarakat. Masalah sosial ini juga seumpama"bangkai gajah yang tidak dapat ditutup dngan nyiru".

Pihak polis telah mengorak pelbagai langkah yang proaktif tetapi berlaku kes ragut terus meningkat. Hal ini boleh menunjukkan masalah ini sukar selesai, seperti "angin berputar, ombak bersabung". Tindakan-tindakan yang efisien untuk memerangi gejala ini ialah, setiap daripada kita perlu melengkapkan diri dengan ilmu persilatan dan cara mengatasi kes yang berlaku di depan mata. Contohnya , taekwando,karate, bersilat.Oleh itu, keselamatan kita akan lebih terjamin.

Di samping itu, masyarakat perlu memasang telinga terhadap kawasan yang sering berlakunya kes ragut seperti di tempat sunyi pada malam pekat. Selain di tempat sunyi, kadang-kadang ini juga berlaku di tempat yang ramai orang, seperti di pasar malam, pusat beli-belah dan sebagainya. Mereka akan mengambil kesempatan untuk meragut beg wanita dan orang tua di tempat sunyi dan perjalanan ka rumah.Oleh itu, semasa kita ke man-mana sahaja, kita tidak boleh membawa wang yang terlebih untuk membeli barang.Selain itu, kita harus elakkan sendiri berjalan di tempat sunyi dan juga boleh mencari sekumpulan kawan sebagai teman kita.

Ekoran daripada itu, sebagai ibu bapa yang bertanggaungjawab dan suri teladan hendaklah mengawasi pergerakan anak dan sentiasa memberi perhatian kepada anak-anak. Pengetahuan remaja kini tentang nilai dan moral juga setipis kulit bawang. Oleh iut, ibu bapa bukan sahaja harus menyuntikkan nilai-nilai dalam sanubari anak-anak. Sebagai ketua dalam keluarga, ibu bapa harus mendidik anaknya masih kecil seperti bak kata pepatah"melentur aur biarlah dari rebungnya". Sejajar dengan itu, ibu bapa jaga harus mengawsi rakan anak-anak mereka kerana memberikan kebebasan yang berterlaluan kepada mereka dan kemungkinan antara rakan mereka berlatar belakang negatif. Rakan yang negatif akan mempengaruhi tingkah laku anak-anak mereka seperti meragut.

Selanjutnya, media massa juga memainkan peranan penting untuk membendung kes ragut di Malaysia. Melalui media massa seperti radio, televisyen, surat khabar dan internet, usaha-usaha untuk membendung kes ragut dan kesan terhadap orang yang melakukan jenayah dapat dihebahkan. Oleh itu, melalui media massa boleh menggerunkan mereka dan juga memberi peluang kepada mereka untuk mengubah tingkah laku mereka.

Sebagai konklusinya,semjua pihak haruslah menggembleng tenaga untuk membanteras masalah ini.

Friday, September 25, 2009

Isu Pencemaran Alam

Masalah pencemaran merupakan satu perkara lumrah dan telah kerap diperkatakan dan diperbincangkan. Namum penyakit kronik ini tidak menampakkan tanda-tanda akan sembuh. Namum begitu, kehairanan ini tidak pula disertakan dengan usaha-usaha penjagaan dan pemulihara terhadap alam.

Penggunaan kenderaan bermotor merupakan punca utama menyebabkan pencemaran udara, contohnya kereta, lori, kapal dan kapal terbang. Kenderaan-kenderaan tersebut membebaskan gas dan bahan-bahan pencemar ke udara semasa pembakaran minyak diesel atau petrol.Gas-gas beracun yang lain juga dikeluarkan oleh kenderaan terutama karbon monoksika,sulfur dioksida dan nitrogen dioksida.Kegiatan pembakaran yang berleluasa juga menimbulkan pencemaran alam.Pelupusan sampah sarap mengikut kaedah pembakaran terbuka di tanah lapang menghasilkan asap tebal dan gas beracun.Bahan buangan itu mengandungi bahan-bahan kimia dan berbahaya.

Antara kesan buruk pencemaran alam ialah menjejaskan industri pelancongan negara.Setelah jerebu melanda negara kita termasuk Kuala Lumpur, kebanyakan pelancong asing membatalkan rancangan lawatan ke Malaysia.Selain itu, kebanyakan industri tempatan yang utama turut mengalami kerugian.Ini termasuklah industri penerbangan, perhotelan, kraftangan ,dan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam negara.Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti perikanan, penerbangan, dan pengangkutan telah terjejas. Pendapatan rakyat yang terbabit dalam aktiviti-aktiviti ekonomi tersebut turut menghadapi masalah.

Pelbagai usaha wajib diambil oleh rakyat dan kerajaan bagi membendung kadar pencemaran alam di negara kita. "Bapa borek, anak rintik" ibu bapa memainkan peranan penting memupuk semangat cinta akan alam sekitar sejak kecil lagi. Amalan ibu bapa akan diikut jejak oleh anak-anak seperti yang dikatakan dalam pepatah "bagaimana acuan, begitulah kuihnya ". Selain itu, ibu bapa harus memupukkkan dan memberi komiten terhadap penjagaan dan pemulihara alam sekitar. Semasa kegiatan gotong-royong dijalankan, ibu bapa boleh mengambil bahagian dan
kerjasama dengan anaknya untuk menceriakan alam.

Di samping itu, kerajaan juga perlu menyumbang bagi menyemai kepentingan penjagaan dan permulihara alam sekitar dalam kalangan kanak-kanak dan remaja dengan memperbanyak kempen cinta akan alam sekitar. Kempen itu yang diadakan disertakan dengan pelbagai aktiviti. Perpustakaan awam dan perpustakaan bergerak penting kerana membekali mereka dengan pelbagai jenis bahan bacaan terhadap alam sekitar. Syarikat penerbitan buku dan agensi kerajaan wajar mengadakan pameran bagi mempamerkan buku-buku dan bahan bacaan terbitan terbaru yang terhadap alam sekitar.

Kesimpulannya, kaedah bagi mengatasi isu alam sekitar ialah pengursan yang cekap termasuk dari segi perancangan, penguatkuasaan, dan usaha jangka panjang.

Semangat Perpaduan

Negara kita ialah sebuah negara membangun yang terdiri daripada pelbagai kaum. Semangat perpaduan yang amat penting mewujud negara yang keharmonian dan keamanan. Semangat perpaduan juga penting untuk mempercepat usaha kerajaan untuk merealisasikan Wawasan 2020.
"Bapa borek, anak rintik",ibu bapa berperanan menjadi suri teladan kepada anak-anak.Amalan oleh ibu bapa akan diikut jejak oleh anak-anak, seperti yang dikatakan dalam pepatah "bagaimana acuan, begitulah kuihnya".Ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan remaja lebih-lebih lagi sejak kecil lagi kerana "melentur buluh daripada biarlah dari rebungnya.
Selain itu, ibu bapa harus menjelaskan kepada anak-anak tentang senario masyarakat majmuk di Malaysia. mereka perlu menenangkan rakyat Malaysia dapat menerima baik kepelbagaian budaya dan kepercayaan masyarakat majmuk Malaysia. Mereka bukan sahaja menerima baik sambutan perayaan pelbagai kaum, malah dapat bertoleransi dan saling menghormati budaya pelbagai kaum. Ibu bapa juga harus mengajak anak-anak berkunjung ke rumah jiran tetangga untuk bersama-sama menyambut perayaan kaum dan agama.
Ibu bapa memberi dorongan kepada anak-anak untuk melibat diri secara aktif dalam aktiviti yang berbentuk perpaduan dan aktiviti yang dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum. Contohnya program PLKM dan RIMUP di sekolah.Penyertaan mereka turut membantu dan menyokong usaha kerajaan yangb ingin menyeremakkan semangat dalam kalangan generasi muda.
Di samping itu, ibu bapa harus saling bercerita tentang susar galur sejarah Malaysia kepada anak-anak. Oleh hal yang demikian, anak-anak dapat memahami negara kita ialah sebuah membangun yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kepentingan semangat perpaduan dapat membuktikan keamanan dan keharmonian antara kaum. Ekoran daripada itu , salah satu wahanayang berkesan untuk menyemai semangat perpaduan ialah melalui media massa seperti filem dan drama yang bertema perpaduan antarn kaum. Melalui media massa, kepentingan semangat perpaduan dapat dihebahkan.
Kesimpulannya, peranan ibu bapa sangat penting dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan anak-anak.